Divine Heart

Divine heart

De Divine Heart geeft je vertrouwen en laat je zijn wie je werkelijk bent. Om te kunnen luisteren naar je hart en te kunnen voelen wat wel en niet goed vooor je is. Een steun voor alle nieuwetijdskinderen omdat het hart weer het middelpunt van het universum wordt. Ze helpt je met het loslaten van de strijd en geeft een harmonische samenrwerking. Voelen dat je deel uitmaakt van het geheel en dat niets moet. Ze geeft je een vertrouwen in de diepste kern van je ziel en laat je vanuit deze bron handelen. Je leven als schepper van dit universum accepteren en dit integreren in het hart.

Remedie van de maand oktober:

Oranjerode Stropharia


Blij en gelukkig zijn, niet veel nodig hebben, tevreden zijn en vertrouwen hebben in het universum. De Oranjerode Stropharia laat je voor jezelf opkomen en brengt je persoonlijkheid naar buiten door de verbinding met je spirituele bron. Bewust worden waarom je je geluk op aarde niet kunt vinden.
[...]